Ispitivanje hidrantskih instalacija

fire-hydrant256

Hidrantska mreža je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina. Potrebno je razlikovati dva tipa hidrantske mreže: unutarnja i vanjska hidrantska mreža.

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, a završava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

Ispitivanje vatrodojave poduzeće Pastor d.o.o. obavlja svakih 6 mjeseci u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 160., te na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara (“Sl. novine FBiH”, br. 87/11)

fire-hydrant256

Hidrantska mreža je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina. Potrebno je razlikovati dva tipa hidrantske mreže: unutarnja i vanjska hidrantska mreža.

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, a završava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

Ispitivanje vatrodojave poduzeće Pastor d.o.o. obavlja svakih 6 mjeseci u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 160., te na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara (“Sl. novine FBiH”, br. 87/11)

Ispitivanje hidrantskih instalacija

Ispitivanje hidrantskih instalacija

Hidrantska mreža je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina. Potrebno je razlikovati dva tipa hidrantske mreže: unutarnja i vanjska hidrantska mreža.

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, a završava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.

icon-lamp

fire-hydrant256

left

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

Ispitivanje vatrodojave poduzeće Pastor d.o.o. obavlja svakih 6 mjeseci u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 160., te na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara (“Sl. novine FBiH”, br. 87/11)

no-repeat;center top;;

auto

hidrant1

hidrant3

hidrant2

h4

Hidrantska mreža je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina. Potrebno je razlikovati dva tipa hidrantske mreže: unutarnja i vanjska hidrantska mreža.

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, a završava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.

icon-lamp

Ispitivanje hidrantskih instalacija

top

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

Ispitivanje vatrodojave poduzeće Pastor d.o.o. obavlja svakih 6 mjeseci u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 160., te na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara (“Sl. novine FBiH”, br. 87/11). Obavlja svakih 6 mjeseci u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu