Ispitivanje vatrodojave

fire-alarmx256

Sustav vatrodojave je skup elektroničkih uređaja koji kao cjelina služe za ranu detekciju požara na način da pomoću raznih detektora ispituju stanje okoline te uslijed detekcije dima ili vatre vizualnim i zvučnim signalima upozoravaju na opasnost od požara. Ranim alarmiranjem uvelike se smanjuje mogućnost stradanja ljudi i sprječavaju se ogromne financijske štete. Osoba ovlaštena za projektiranje sustava vatrodojave zadužena je i odgovorna da sustav bude u skladu za važećim zakonima i propisima.

Vatrodojavne funkcije mogu uključivati: obavještavanje prisutnih u zgradi o statusu sustava, uvjete za evakuaciju, uzbunjivanje službi organizirane pomoći za gašenje požara (vatrogasaca), detekciju specifične faze požara i razvoja požara, aktiviranje sustava za gašenje požara, te nadziranje procesa da bi primijetili nenormalnosti uzrokovane požarom. Ispitivanje vatrodojave poduzeće Pastor d.o.o. obavlja svakih 6 mjeseci u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 48.

fire-alarmx256

Sustav vatrodojave je skup elektroničkih uređaja koji kao cjelina služe za ranu detekciju požara na način da pomoću raznih detektora ispituju stanje okoline te uslijed detekcije dima ili vatre vizualnim i zvučnim signalima upozoravaju na opasnost od požara. Ranim alarmiranjem uvelike se smanjuje mogućnost stradanja ljudi i sprječavaju se ogromne financijske štete. Osoba ovlaštena za projektiranje sustava vatrodojave zadužena je i odgovorna da sustav bude u skladu za važećim zakonima i propisima.

Vatrodojavne funkcije mogu uključivati: obavještavanje prisutnih u zgradi o statusu sustava, uvjete za evakuaciju, uzbunjivanje službi organizirane pomoći za gašenje požara (vatrogasaca), detekciju specifične faze požara i razvoja požara, aktiviranje sustava za gašenje požara, te nadziranje procesa da bi primijetili nenormalnosti uzrokovane požarom. Ispitivanje vatrodojave poduzeće Pastor d.o.o. obavlja svakih 6 mjeseci u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 48.

Ispitivanje vatrodojave

Sustav vatrodojave je skup elektroničkih uređaja koji kao cjelina služe za ranu detekciju požara na način da pomoću raznih detektora ispituju stanje okoline te uslijed detekcije dima ili vatre vizualnim i zvučnim signalima upozoravaju na opasnost od požara. Ranim alarmiranjem uvelike se smanjuje mogućnost stradanja ljudi i sprječavaju se ogromne financijske štete. Osoba ovlaštena za projektiranje sustava vatrodojave zadužena je i odgovorna da sustav bude u skladu za važećim zakonima i propisima.

Ispitivanje vatrodojave

Ispitivanje vatrodojave

Vatrodojavne funkcije mogu uključivati: obavještavanje prisutnih u zgradi o statusu sustava, uvjete za evakuaciju, uzbunjivanje službi organizirane pomoći za gašenje požara (vatrogasaca), detekciju specifične faze požara i razvoja požara, aktiviranje sustava za gašenje požara, te nadziranje procesa da bi primijetili nenormalnosti uzrokovane požarom. Ispitivanje vatrodojave poduzeće Pastor d.o.o. obavlja svakih 6 mjeseci u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 48.

instalacije01

usluge-vatrodojava-e

zop-01

Sustav vatrodojave je skup elektroničkih uređaja koji kao cjelina služe za ranu detekciju požara na način da pomoću raznih detektora ispituju stanje okoline te uslijed detekcije dima ili vatre vizualnim i zvučnim signalima upozoravaju na opasnost od požara. Ranim alarmiranjem uvelike se smanjuje mogućnost stradanja ljudi i sprječavaju se ogromne financijske štete. Osoba ovlaštena za projektiranje sustava vatrodojave zadužena je i odgovorna da sustav bude u skladu za važećim zakonima i propisima.

fire-alarmx256

Vatrodojavne funkcije mogu uključivati: obavještavanje prisutnih u zgradi o statusu sustava, uvjete za evakuaciju, uzbunjivanje službi organizirane pomoći za gašenje požara (vatrogasaca), detekciju specifične faze požara i razvoja požara, aktiviranje sustava za gašenje požara, te nadziranje procesa da bi primijetili nenormalnosti uzrokovane požarom. Ispitivanje vatrodojave poduzeće Pastor d.o.o. obavlja svakih 6 mjeseci u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 48.