P2A

P1A
veljača 1, 2017
P3A
veljača 1, 2017
Show all
502011H

P2A

42.00 KM

Šifra proizvoda: 1100002
Kategorije: ,

Kratak opis proizvoda:

Vrsta sredstva za gašenje: prah ABC

Tip aparata: stalni tlak

Količina sredstva za gašenje: 2 kg

Masa aparata: 3,8 kg

Požarni razred prema EN3-7: 13A | 70B | C, 4 JG

Dimenzije (širina/visina mm): 110 / 335

Standardi: HRN EN3-7, PED

Opis

Vrsta sredstva za gašenje: prah ABC

Tip aparata: stalni tlak

Količina sredstva za gašenje: 2 kg

Masa aparata: 3,8 kg

Požarni razred prema EN3-7: 13A | 70B | C, 4 JG

Dimenzije (širina/visina mm): 110 / 335

Standardi: HRN EN3-7, PED

Opis:

Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha.
Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskoga plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi su aparati uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar, koji se standardno isporučuje uz ove tipove aparata, u svakom trenutku omogućava uvid u stanje aparata.

NAČIN UPORABE: Kod uporabe treba izvući osigurač, uzeti gumenu spojnu cijev u ruke te pritiskom na ručku ventila započeti s gašenjem. Mlaznicom treba usmjeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha pomoću ručke ventila.

PRIMJENA: Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog malih dimenzija i mase preporučujemo koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima.
Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina