S9+

S6+
veljača 1, 2017
Show all
505002H1

S9+

102.00 KM

Šifra proizvoda: 1100099
Kategorije: ,

Kratak opis proizvoda:

Vrsta sredstva za gašenje: prah ABC

Tip aparata: bočica CO2

Količina sredstva za gašenje: 9 kg

Masa aparata: 14,5 kg

Požarni razred prema EN3-7: 55A | 233B | C, 15 JG

Dimenzije (širina/visina mm): 170 / 630

Standardi: HRN, EN3-7, PED, MED, HRB

Opis

Vrsta sredstva za gašenje: prah ABC

Tip aparata: bočica CO2

Količina sredstva za gašenje: 9 kg

Masa aparata: 14,5 kg

Požarni razred prema EN3-7: 55A | 233B | C, 15 JG

Dimenzije (širina/visina mm): 170 / 630

Standardi: HRN, EN3-7, PED, MED, HRB

Opis

Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa CO2 Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 i 100 kg.
Sustav aktivacije aparata pomoću udarnog gumba najbrži je način aktiviranja, bez opasnosti od pogrešnog rukovanja.
Ugrađena bočica sa CO2 osigurava visoku pouzdanost aparata kroz dugo vrijeme, dok lako rukovanje mlaznicom na kraju savitljive gumene cijevi omogućava sigurno gašenje svih razreda požara.

NAČIN UPORABE: Kod uporabe treba izvući žuti osigurač te udarcem ili pritiskom na gumb na
zatvaraču staviti vatrogasni aparat pod tlak, čime je aparat spreman za gašenje.
Pištolj-mlaznicom treba usmjeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha.

PRIMJENA: Zbog njihove pouzdanosti, vatrogasne aparate sa CO2 bočicom preporučujemo koristiti u industrijskim pogonima i skladištima, stambenim objektima, hotelima, garažama, te u prijevoznim sredstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.